Вътрешна реклама

Вътрешната реклама представя и затвърждава образа ви пред клиенти и партньори. Акцентира върху различни страни от вашата дейност, върху текущи събития, промоции, нови продукти или услуги. Трябва да е разбираема и да се вписва в общата визия на офиса или търговския обект.

ВЪТРЕШНА РЕКЛАМА - РУСЕ